آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
پدافند غیرعامل سد روزیه و فینسک و...
مطالعات پدافند غیرعامل سد مخزنی روزیه، سد مخزنی فینسک و سامانه انتقال آب شرب از سد...
مطالعات پدافند غیرعامل سد مخزنی مجن...
مطالعات پدافند غیرعامل سد مخزنی مجن
» آگهی فراخوان عمومی تشخیص...
آگهی فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری
عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری 1700...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری 1700 متر چاه مشاهده ای و 170 متر چاه...
انجام عملیات نقشه‌برداری و مطالعات...
انجام عملیات نقشه‌برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم بازه‌های موردی در...
خدمات به روز رسانی نقشه های 1/500...
خدمات بروزرسانی نقشه های 500/1 رودخانه قمرود (حدفاصل پایین دست طایقان تا پل انقلاب) و...